ОБАВЕШТЕЊЕ О СМЕШТАЈУ У ХОТЕЛ ЗА ОБЛАСТ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ , ДОМАЋИ КОНГРЕС „ МАЈСКИ XXI СТРУЧНИ СУСРЕТИ „

смештај превентива-1

 

Здравствени Савет Србије донео Одлуку, број ј: 153-02-507/2018-01 ,Датум: 05.03.2018. године   о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2017. године (број: 153-02-3942/2017-01) у јануарском року 2018. године и тиме  под бројем  Д-1-147/18   одобрио као НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС  за област превентивне здравствене заштите

Традиционалне „21 СТРУЧНЕ СУСРЕТЕ“ медицинских сестара предшколских установа Србије-Пут ка истрживању и унапређивању властите праксе медицинских сестара-Јачање капацитета за примену социјалне инклузије (партнерство струковног удружења са Групом за социјалну инклузију Мин.просвете и канцеларијом УНИЦЕФ-а).

Конгрес је одобрен за циљне групе:

Лекари, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Дијететичари, Нутриционисти, Дефектолози, Логопеди, Психолози, Педагози, Васпитачи     

Број бодова за предавача      12 

Број бодова за усмену  през.    9

Број бодова за постер през.    7

Број бодова за пасивно уч.  4  

Додатан курс  са 6 +4  бода за  све учеснике, што износи укупно 14 бодова за пасивне учеснике,за остале много више.

Термин: 10.-12.мај 2018, хотел Гранд Спа  Крупањ.

 

 Са поштовањем, у име Управног Одбора,

 

Spasic Jadranka , predsednica
Savez udruzenja medicinskih sestara predskolskih ustanova Srbije
mob/0603320241
mob/0692084047